пощенска страница

Категория пощенска страница
Официални правила за вечеря по дизайн
Официални правила за вечеря по дизайн
пощенска страница
НЕ Е НЕОБХОДИМА ПОКУПКА ИЛИ ПЛАЩАНЕ ЗА УЧАСТВАНЕ ИЛИ СПЕЧЕЛЯВАНЕ. ПОКУПКАТА НЕ ПОДОБРЯВА ШАНСА ВИ ЗА ПЕЧАЛБА. С ВЛИЗАНЕТО ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ТЕЗИ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДОГОВОР. ТЕЗИ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ИЗИСКВАТ ДА СЕ СЪГЛАСИТЕ ДА АРБИТРАЖИТЕ СПОРОВЕ ВМЕСТО ДА ОТИДЕТЕ В СЪДА, ПРЕДОСТАВЯТЕ НИ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА И ЛИЦЕНЗИ, ПРЕДОСТАВЯТЕ НИ ОПРЕДЕЛЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, ОТКАЗВАТЕ СЕ ОТ НЯКОИ ВАШИ ПРАВА И СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА И ОГРАНИЧАВАТЕ НАШАТА ОТГОВОРНОСТ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ВАС.